Open Nav

Svatební obřady

Úvod Zámek Lešná Svatební obřady

Probíhají v zámku Lešná, v reprezentativním Sále předků. K dispozici je 20 míst k sezení a 20 míst k stání.

1. Matrika Města Zlína

Prvním krokem pro uspořádání svatebního obřadu na zámku Lešná je návštěva matriky Magistrátu města Zlína. Se všemi potřebnými dokumenty Vám pomůže Mgr. Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, ElenaKovarikova@zlin.eu, tel. 577 630 117. Získáte zde také přihlášku a informace ke svatebnímu obřadu.

2. ZOO a zámek Zlín-Lešná

V areálu zoo Vás se všemi potřebnými informacemi, prohlídkou svatebního sálu a doplňkovými službami seznámí Ing. Romana Bujáčková. Návštěvu je třeba předem objednat na tel. 577 577 130, případně na mbt. 604 226 781, e-mail bujackova@zoozlin.eu, zamek@zoozlin.eu.

Fotografování

V interiérech zámku je povoleno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznam. Tato služba je zpoplatněna platovým výměrem pro daný rok v částce 1 000 Kč. Konkrétně se jedná o záznam z místností: vstupní hala, malý salonek a Sál předků, kde se odehrává svatební obřad. Na nádvoří zámku a v parku si Vás mohou Vaši známí a příbuzní fotografovat již neomezeně. Totéž platí také o vytváření audiovizuálního záznamu.

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2017

leden nezajišťujeme
únor nezajišťujeme
březen nezajišťujeme
duben 1.
květen 20.
červen 3.
červenec 15.
srpen 5.
září 9., 16.
říjen 14.
listopad nezajišťujeme
prosinec nezajišťujeme

Stanovené hodiny konání svatebních obřadů

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30.

Ceny svatebních obřadů

- svatební obřad konaný dle stanoveného termínu 4 500 Kč
- svatební obřad konaný mimo stanovený termín 5 500 Kč.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín