Open Nav

Povinné informace

Úvod O nás Povinné informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název
ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, je víceúčelové zařízení, jehož hlavním úkolem je přispívat k uchování biologické rozmanitosti chovem živočichů, vědecko-výzkumnou prací, ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou široké veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí je podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ústředním správním úřadem pro oblast provozování zoologických zahrad. Podle tohoto zákona rozhoduje o vydání licencí k provozování zoologických zahrad provozovatelům, kteří v průběhu licenčního řízení prokázali, že plní a do budoucna jsou schopni plnit všechny podmínky tohoto zákona. ZOO Zlín byla otevřena pro veřejnost v roce 1948. Jejím zřizovatelem je statutární město Zlín.

3. Kontaktní spojení

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

tel.: 577 577 101
fax: 577 577 133
e-mail: office@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

ID datové schránky: sfydje3

4. Platby na účet:

sponzorské dary: KB Zlín, č.ú. 1833661/0100
e-shop: ČSOB Zlín, č.ú. 379012953/0300
 
Mezinárodní platby e-shop (v euro):
ČSOB
IBAN    CZ64 0300 0000 0003 7901 2953
BIC    CEKOCZPP

5. IČ
00090026

6. DIČ
CZ00090026

7. Výroční zpráva zoo
Výroční zprávu ZOO Zlín lze zakoupit v prodejně suvenýrů u hlavního a sezónního vstupu do zoo a v e-shopu zoo.

8. Dokumenty
Návštěvní řád zoo
Zřizovací listina
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín